โต๊ะปฏิบัติการกลาง
   โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง
   โต๊ะวางเครื่องชั่ง
   ชุดอ่างล้างในห้องปฏิบัติการ
   ตู้ปฏิบัติการติดผนัง
   ตู้เก็บอุปกรณ์ BC-UC
   ตู้เก็บอุปกรณ์ตั้งพื้น
   เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ
   ชั้นวางอุปกรณ์ ชั้นเหล็ก ปรับระดับได้
   ชั้นวางอุปกรณ์ ชั้นสแตนเลส ปรับระดับไม่ได้
   ชั้นวางอุปกรณ์ ชั้นไม้อัด ปรับระดับไม่ได้
   ชั้นวางอุปกรณ์ ชั้นสแตนเลสวางเครื่องแก้ว
   ตู้เก็บเอกสารหรืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
   ตู้เก็บสารเคมีเพื่อความปลอดภัย
   ตู้ชีวนิรภัย
   ตู้ดูดควัน
   ครอบดูดควันแบบฝาชี
   ชุดดูดควันเฉพาะที่
   ชุดบำบัดไอสารเคมีด้วยระบบสเปรย์น้ำ
   ชุดบำบัดไอสารเคมีด้วยระบบแผ่นกรอง
   ชุดล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน
   ชุดล้างตัวฉุกเฉิน
   ชุดล้างตาฉุกเฉิน
   Chemical Spill Tray
   Corrosion Resistant Valve 
   Corrosion Resistant Polypropylene Fans 
   ที่แขวนหลอดแก้ว
   Laciness Mechanical Joint Plumbing
   หลุมอ่าง
   ที่ดักกลิ่น
   Chemical Laboratory
   Biological Laboratory
   Petrochemical Laboratory
   Food testing Laboratory
   Environmental Laboratory
   Electronics Laboratory
   Pharmaceutical Laboratory
   งานพื้น
   งานผนัง
   ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
   ระบบไฟฟ้า
   ระบบสุขาภิบาล
   งานพื้น
   งานผนัง
   ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
   ระบบไฟฟ้า
   Cleanroom Furniture
   ระบบสุขาภิบาล

ตู้ดูดควันไอสารเคมี & ระบบระบายอากาศ

ทั้งหมด ตู้ดูดควันไอสารเคมี & ระบบระบายอากาศ

6 items found.
  page     of   1  
ครอบดูดควันเฉพาะที่
เป็นเครื่องมือดูดมลพิษที่ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับดูดมลพิษประเภทต่างๆ ที่มากับอากาศและเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในห้องทดลองด้านวิทยาศาสตร์หรือห้องปฏิบัติงานโดยเหมาะสำหรับดูดมลพิษเฉพาะแห่งในอุตสาหกรรมต่างๆ...  ดูรายละเอียด
Conventional Canopy Hood
- ชุดฝาครอบดูดควัน เป็นระบบระบายอากาศเฉพาะจุด มีหน้าที่ดูดไอระเหยสารเคมีและควันออกไปนอกอาคารโดยท่อลมและพัดลมดูดอากาศ - พัดลม ดูดอากาศทำด้วยวัสดุโพลีโพรไพลีน ท่อดูดควันทำด้วยวัสดุ PVC ขนาดของ...  ดูรายละเอียด
Canopy Hood with Slot
- ชุดฝาครอบดูดควันพร้อมแผ่นบังคับทิศทางลม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดควัน เป็นระบบระบายอากาศเฉพาะจุด มีหน้าที่ดูดไอระเหยสารเคมีและควันออกไปนอกอาคารโดยท่อลมและพัดลมดูดอากาศ - พัดลมดูดอากาศทำด...  ดูรายละเอียด
Canopy Hood with Slot and Baffle
- ชุดฝาครอบดูดควันพร้อมแผ่นบังคับทิศทางลมและแผ่นกั้นข้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดควัน เป็นระบบระบายอากาศเฉพาะจุด มีหน้าที่ดูดไอระเหยสารเคมีและควันออกไปนอกอาคารโดยท่อลมและพัดลมดูดอากาศ - พ...  ดูรายละเอียด
External Knock Down Fume Hood
ตู้ ดูดควัน (FUME HOOD) เป็นระบบระบายอากาศเฉพาะจุดแบบปิดรอบทิศทาง ถูกออกแบบด้วยระบบ FULLY KNOCK DOWN SYSTEM ถอดประกอบเปลี่ยนได้ทุกชิ้นส่วน เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการที่ต้องการ ระบายไอสารเคมีที่เป็นพิษอ...  ดูรายละเอียด
FUME HOOD/Model : FH120/2014 SE-PP
 
Fully Knock Down Fume Hood
ตู้ดูดควันไอสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูง ประหยัดพลังงาน สะดวกในการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง มีความคงทน ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี สามารถถอดเปลี่ยนได้ทุกชิ้นส่วนตามมาตรฐานสากล (Fully Knock-Down...  ดูรายละเอียด
  page     of   1  
ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.