โต๊ะปฏิบัติการกลาง
   โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง
   โต๊ะวางเครื่องชั่ง
   ชุดอ่างล้างในห้องปฏิบัติการ
   ตู้ปฏิบัติการติดผนัง
   ตู้เก็บอุปกรณ์ BC-UC
   ตู้เก็บอุปกรณ์ตั้งพื้น
   เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ
   ชั้นวางอุปกรณ์ ชั้นเหล็ก ปรับระดับได้
   ชั้นวางอุปกรณ์ ชั้นสแตนเลส ปรับระดับไม่ได้
   ชั้นวางอุปกรณ์ ชั้นไม้อัด ปรับระดับไม่ได้
   ชั้นวางอุปกรณ์ ชั้นสแตนเลสวางเครื่องแก้ว
   ตู้เก็บเอกสารหรืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
   ตู้เก็บสารเคมีเพื่อความปลอดภัย
   ตู้ชีวนิรภัย
   ตู้ดูดควัน
   ครอบดูดควันแบบฝาชี
   ชุดดูดควันเฉพาะที่
   ชุดบำบัดไอสารเคมีด้วยระบบสเปรย์น้ำ
   ชุดบำบัดไอสารเคมีด้วยระบบแผ่นกรอง
   ชุดล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน
   ชุดล้างตัวฉุกเฉิน
   ชุดล้างตาฉุกเฉิน
   Chemical Spill Tray
   Corrosion Resistant Valve 
   Corrosion Resistant Polypropylene Fans 
   ที่แขวนหลอดแก้ว
   Laciness Mechanical Joint Plumbing
   หลุมอ่าง
   ที่ดักกลิ่น
   Chemical Laboratory
   Biological Laboratory
   Petrochemical Laboratory
   Food testing Laboratory
   Environmental Laboratory
   Electronics Laboratory
   Pharmaceutical Laboratory
   งานพื้น
   งานผนัง
   ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
   ระบบไฟฟ้า
   ระบบสุขาภิบาล
   งานพื้น
   งานผนัง
   ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
   ระบบไฟฟ้า
   Cleanroom Furniture
   ระบบสุขาภิบาล

ตู้ & เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ

ทั้งหมด ตู้ & เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ

16 items found.
  page     of   2  
HSC-01
- วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเหล็กและไม้ มีคุณสมบัติพิเศษ แข็งแรง ทนทาน - รูปแบบสวยงามลงตัวด้วยที่รองนั่งไม้ยางพาราโค้งมนให้ความสบายในการนั่ง - สามารถปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอี้ได้ เริ่มที่...  ดูรายละเอียด
HSC-02
- วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเหล็กและไม้ มีคุณสมบัติพิเศษ แข็งแรง ทนทาน - รูปแบบสวยงามลงตัวด้วยที่รองนั่งไม้ยางพาราโค้งมนให้ความสบายในการนั่ง - สามารถปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอี้ได้ เริ่มที่...  ดูรายละเอียด
HSC-03 
- วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นสแตนเลส มีคุณสมบัติพิเศษแข็งแรง ทนทาน - รูปแบบสวยงามลงตัวด้วยที่รองนั่งโค้งมนให้ความสบายในการนั่ง - สามารถปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ได้ เริ่มที่ความสูง 505 มม....  ดูรายละเอียด
HSC-04
- วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเหล็กและโพลียูรีเทรน มีคุณสมบัติพิเศษ แข็งแรง ทนทาน - รูปแบบสวยงามลงตัวด้วยที่รองนั่งโพลียูรีเทรนโค้งมนให้ความสบายในการนั่ง - สามารถปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอี้ไ...  ดูรายละเอียด
HSC-05
- วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเหล็กและโพลียูรีเทรน มีคุณสมบัติพิเศษ แข็งแรง ทนทาน - รูปแบบสวยงามลงตัวด้วยที่รองนั่งโพลียูรีเทรนโค้งมนให้ความสบายในการนั่ง - สามารถปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอี้ไ...  ดูรายละเอียด
HSC-06
- วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเหล็กและโพลียูรีเทรน มีคุณสมบัติพิเศษ แข็งแรง ทนทาน - รูปแบบสวยงามลงตัวด้วยที่รองนั่งโพลียูรีเทรนโค้งมนให้ความสบายในการนั่ง - ปลายขามีล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการ...  ดูรายละเอียด
HSC-07
- วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเหล็กและโพลียูรีเทรน มีคุณสมบัติพิเศษ แข็งแรง ทนทาน - รูปแบบสวยงามลงตัวด้วยที่รองนั่งโพลียูรีเทรนโค้งมนให้ความสบายในการนั่ง - ปลายขามีล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการ...  ดูรายละเอียด
HSC-08
- วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเหล็กและโพลียูรีเทรน มีคุณสมบัติพิเศษ แข็งแรง ทนทาน - รูปแบบสวยงามลงตัวด้วยที่รองนั่งและพนักพิงโพลียูรีเทรนโค้งมนให้ความสบายในการนั่ง - สามารถปรับระดับความสูงต่ำข...  ดูรายละเอียด
HSC-09
- วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเหล็กและโพลียูรีเทรน มีคุณสมบัติพิเศษ แข็งแรง ทนทาน - รูปแบบสวยงามลงตัวด้วยที่รองนั่งและพนักพิงโพลียูรีเทรนโค้งมนให้ความสบายในการนั่ง - ปลายขามีล้อเลื่อนเพื่อความสะดวก...  ดูรายละเอียด
HSC-10
- วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเหล็กและโพลียูรีเทรน มีคุณสมบัติพิเศษแข็งแรง ทนทาน - รูปแบบสวยงามลงตัวด้วยที่รองนั่งและพนักพิงฟองน้ำหุ้มผ้าหรือหนังเทียมโค้งมนให้ความสบายในการนั่ง - ปลายขามีล้อเล...  ดูรายละเอียด
  page     of   2  
ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.