NEWS & EVENTS

46 items found.
  page     of   5  

ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ มอบเครื่อง MOBILE ISOLATE SCRUBBER ร่วมใจสู้ COVID-19 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 25/06/63 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด (PROLAB) ได้ส่งมอบเครื่อง MOBILE ISOLATE SCRUBBER (โมบาย ไอโซเลส สครับเบอร์) ให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนายสมพงษ์ วาทินชัย ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาดเป็นผู้ส่งมอบ โดยเครื่องนี้ออกแบบสำหรับ Isolation Chamber หรือใช้กับระบบ Local Exhaust Ventilation โดยออกแบบเฉพาะ สำหรับผู้ป่วยที่มีเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ที่จะต้องมีการดูดเสมหะ หรือการดำเนินการทางการแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่ทำในระบบความดันติดลบ (Negative Pressure) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อผ่านอากาศโดยผ่านการTreatment ด้วยระบบ Scrubber 3 ขั้นตอน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 
อ่านต่อ...

คนไทย ไม่ทิ้งกัน สู้โควิด19 

มื่อวันที่ 09/05/63 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด โดยนายสมพงษ์ วาทินชัย ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด และเจ้าหน้าที่บริษัทฯร่วมกันจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 100  ชุด เพื่อแจกให้แก่ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลนครสวรรค์ ให้กับผู้พิการชาวไทยภูเขาและผู้สูงอายุ เผ่ามูเซอร์, เผ่าเย้าม, เผ่าม้ง ใน 3 หมู่บ้าน  ณ ต.คลองลานพัฒนา  อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นให้กับชาวบ้านที่เดือนร้อนช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19  บริษัทฯมีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยทุกคน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างรอยยิ้ม “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้าง ขวัญ กำลังใจ ให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกัน

 

 


อ่านต่อ...

มอบถุงยังชีพ สู้โควิด19

เมื่อวันที่ 03/05/63 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด โดยนายสมพงษ์ วาทินชัย ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ร่วมกันจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19 ที่ต้องหยุดกิจการ ปิดร้านค้า ตกงาน ขาดรายได้ ภายในถุงประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของจำเป็นต่างๆ ณ ศูนย์เวชชุมชนคลองท่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชน เราคนไทยจะไม่ทิ้งกัน ขอเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้าง ขวัญ กำลังใจ ให้ประชาชน ก้าวผ่านพ้นวิกฤตโควิด19 ไปด้วยกัน


 


อ่านต่อ...

ร่วมส่งกำลังใจทีมแพทย์-พยาบาล มอบเครื่อง MOBILE ISOLATE SCRUBBER ร่วมใจสู้ COVID-19 โรงพยาบาล 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 

เมื่อวันที่29/04/63 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด (PROLAB)ได้ส่งมอบเครื่อง MOBILE ISOLATE SCRUBBER(โมบาย ไอโซเลส สครับเบอร์)ให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสมพงษ์ วาทินชัย ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด เป็นผู้ส่งมอบ โดยมีโรงพยาบาล4จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเครื่องนี้ออกแบบสำหรับ Isolation Chamber หรือใช้กับระบบ Local Exhaust Ventilation โดยออกแบบเฉพาะ สำหรับผู้ป่วยที่มีเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ที่จะต้องมีการดูดเสมหะ หรือการดำเนินการทางการแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่ทำในระบบความดันติดลบ (Negative Pressure) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อผ่านอากาศโดยผ่านการ Treatment ด้วยระบบ Scrubber 3 ขั้นตอน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
อ่านต่อ...

ร่วมส่งกำลังใจทีมแพทย์-พยาบาล มอบเครื่อง MOBILE ISOLATE SCRUBBER ร่วมใจสู้ COVID-19 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด(PROLAB) ส่งต่อกำลังใจทีมแพทย์-พยาบาล มอบเครื่อง MOBILE ISOLATE SCRUBBER วัตกรรมใหม่กำจัดเชื้อโรคในอากาศ พร้อมตรวจวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินหายใจ เพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย COVID -19 มอบให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
อ่านต่อ...

รวมน้ำใจ ช่วยหมอ สู้ COVID-19  

วันที่ 2/4/2563 PROLAB (บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด) ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สจว.114) ได้ร่วมบริจาค ฉากกั้นตรวจคนไข้ ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันบุคลากรทางแพทย์ ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ และ สจว.114 


อ่านต่อ...

พบกับที่สุดของความล้ำสมัย นวัตกรรมห้องแลปแห่งอนาคต ในงาน Thailand Lab 2019 วันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ ไบเทค บางนา เยี่ยมชม Booth Design Alternative Co.,Ltd. ณ Hall EH 102  Booth No.M11 เร็วๆนี้  **ลงทะเบียนเข้าสัมมนา** https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXMZHxTWmsMP-tldQnIceBsK0Ny8U7B6peXXAXhkPEV_wS3g/viewform


อ่านต่อ...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์บริษัทฯ แบรนด์ “PROLAB” ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และสวยงาม งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัชกาลที่ 4 เพื่อให้เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ไทย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม เช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมของสาขาวิชา รวมถึงการสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์กับคณาจารย์และนักศึกษา
อ่านต่อ...

สัมภาษณ์นิตยสาร SME Thailand ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 

ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย CEO บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด ผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร SME Thailand ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 โดยให้แง่คิดในเรื่องการบริหารงานเน้นการเข้าใจและเข้าถึง รวมถึงการพัฒนาปรับกระบวนความคิดใหม่ ให้เข้าถึงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนด้วยความรัก ความใส่ใจ ความรับผิดชอบแบบส่งไม้ต่อด้วยความห่วงใย ความถูกต้องของงานสู่แผนเป้าหมายความพึงพอใจและปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน จากแนวคิดที่ว่า “ทำให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อปูทางสู่ความสำเร็จที่เหนือกว่า”


อ่านต่อ...

SME National Awards 10th Anniversary Dinner Talk

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ดร. สมศักดิ์  วาทินชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด ได้เดินทางไปร่วมงาน “SME National Awards 10th Anniversary Dinner Talk”  ณ ห้อง Ballroom 38th Floor, Pullman Bangkok Hotel G (Silom) โดยในโอกาสนี้ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ได้เป็นประธานในการเปิดงานในทั้งนี้ ดร. สมศักดิ์ วาทินชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด เป็นตัวแทนศิษย์เก่าสุดยอด SME National Awards ได้ร่วมพูดคุย บนเวทีเสวนาในหัวข้อ “Roadmap of SME to Sustainability Excellence" ในฐานะที่ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs     5 ปีซ้อน ตั้งแต่การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ถึงครั้งที่ 7 เล่าถึงประสบการณ์ความเป็นมาของการได้รับรางวัล การเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลา 5 ปี มุมมองในเรื่องของ Trend ธุรกิจ แผนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และแนวทางในการบริหารจัดการในองค์กรเพื่อให้บริษัทก้าวต่อไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

 


อ่านต่อ...

ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.