บริการครบวงจร

บริการครบวงจร อย่างมืออาชีพ ให้ความรู้ คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ตู้ดูดควัน และ งานระบบสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

" มุ่งสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ และนวัตกรรมแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล ด้วยหลักธรรมาภาบาลอย่างยั่งยืน "

ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.