บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด

480 หมู่ 3 ซอยประชาอุทิศ 90 ถ.ประชาอุทิศ
ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ :( 66) 0-2848-4889 (อัตโนมัติ 11 คู่สาย) ,
 ( 66) 0-2848-4922-4
แฟกซ์ : ( 66) 0-2848-4881-2
อีเมล์ : sales@design-alternative.com
ฝ่ายบริการหลังการขาย : ( 66) 0-2848-4799.

ติดต่อเรา

ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.