กระบวนการผลิต

แหล่งที่มาของนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบทุกชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมีดีไซน์ล้วนได้รับการเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนในการผลิตจากศูนย์รวมเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ทุกพลังที่รวมกัน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อตอบสนองความต้องการทุกมิติอยู่บนพื้นที่ 9,950 ตารางเมตร พร้อมที่จะมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน

 

 
ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.