การบริหารจัดการ

บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมและ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จากบริษัทชั้นนำต่างๆ มานานกว่า 25 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมงานที่มีความสามารถ และ ความชำนาญงานเป็นอย่างดี ทั้งทีมงานที่ปรึกษา ทีมงานนักออกแบบ ทีมงานฝ่ายวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร นักวิทยาศาสตร์ ทีมงานผลิต และ ติดตั้ง ทีมงานฝ่ายขาย และ บริการที่มีประสบการณ์

การตลาด

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และ จุดมุ่งหมายหลักในการให้บริการที่ดี มีมาตรฐานคุณภาพสินค้า และ บริการที่ดี โดยเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงลูกค้าต่างประเทศที่มีชื่อเสียงอย่างแพร่หลาย

การออกแบบ

บริษัทฯ เน้นการออกแบบที่ดี แตกต่างและทันสมัย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัย โดยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทดลอง และ วิจัย ตามมาตรฐานอ้างอิง BS3202 และ BS14056 ตู้ดูดควันไอกรดสารเคมีตามมาตรฐานอ้างอิง BS EN14175 (แทน BS7258) และ ชุดกำจัดไอกรดสารเคมีตามมาตรฐานอ้างอิง BS5295 พร้อมกับการทดสอบเพื่อความปลอดภัยของตู้ดูดควันไอกรดสารเคมี

การผลิต

บริษัทฯ เน้นผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ และ ตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา และ ออกแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการ และ ความพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ขั้นตอนการผลิต และ การควบคุมที่พิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สูงด้วยคุณภาพ และ ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

การติดตั้ง

บริษัทฯ มีการวางแผนในเรื่องของการออกแบบงานระบบ UTILITY ร่วมกับงานก่อสร้างในการประสานงาน ที่หน้างานให้เกิดความถูกต้องร่วมกันกับทีมงานในทุกๆ ส่วนของการทำงานให้เกิดความถูกต้องโดยการผลิต และ การติดตั้งให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานด้วยทีมงานติดตั้ง ที่มีคุณภาพ และ ความชำนาญงาน โดยเน้นการส่งมอบที่ปราณีต และ ที่ตรงเวลา

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เน้นการวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ และ ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความคงทนของผลิตภัณฑ์ และ ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน สร้างรูปแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ดีสอดคล้องกับการใช้งานอย่างเหมาะสมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่แตกต่าง ทันสมัย และ เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดแก่ลูกค้า

การบริการ

บริษัทฯ เน้น และ ให้ความสำคัญกับการบริการที่ดีทั้งก่อน และ หลังการขาย ซึ่งทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในบริษัท โดยบริษัทมีทีมงานด้านการบริการก่อน และ หลังการขาย ที่มีประสบการณ์ และ ชำนาญงาน คอยให้บริการ และ แนะนำลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ( 66) 0 2848 4889

ใบรับรอง :

ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.