ตัวแทนจำหน่าย

ประเทศลาว
ประเทศกัมพูชา
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศพม่า
ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินเดีย
ประเทศเกาหลี
ประเทศบังกลาเทศ

ประเทศลาว

Kanya Mittaphab Export-Import Co., Ltd. 


53-55 Nongbone Road, Ban Hatsadee North, Chanthabuly District,
 Vientiane Capital, Lao PDR  ลาว

Tel.: 856-21 215 273  Fax: 856-21 219 264

Email: kanya@kanya-mittaphab.com

ประเทศกัมพูชา

Dynamic Scientific Co., Ltd. 
432 Preah Monivong Blvd.,
Phnom Penh  12301  กัมพูชา

Tel.: ( 855-23) 726 018  Fax: ( 855-23) 726 016

Email: marketing@dynamic.com.kh

ประเทศมาเลเซีย

Method Enterprise Sdn. Bhd.
No.6, Jalan Anggerik Mokara 31/58,
Kota Kemuning Seksyen 31, 40460 Shah Alam, Selangor  มาเลเซีย

Tel.: 603-51221818  Fax: 603-51228899

Email: sales@method.com.my

ประเทศพม่า

Advanced Medical & Diagnostics Co., Ltd.
No.83 Pyidaungsu Yeilthar Road,
Dagon Township, Yangon  พม่า

Tel.: 95 1 218437 , 218438 , 95-9-73176248 , 73112672  Fax: 95 1 222122

Email: amd@yangon.net.mm , amdstaff@optusnet.com.au

ประเทศเวียดนาม

Loxley Public Company Limited 
102 Na Ranong Road,
Klong Toey, Klong Toey  10110  ไทย

Tel.: 0-2348-8370-3  Fax: 0-2348-8375

Email: prasert@loxley.co.th

ประเทศอินเดีย

Metrohm Siam Ltd. 
979/111-115 S.M. Tower, 33rd Floor, 
Phahonyothin Road, Samsennai, Phyathai, Bangkok, กรุงเทพมหานคร  10310  ไทย

Tel.: 0-2298 0864  Fax: 0-2298 0865

Email: sales@metrohm.co.th , lop@metrohm.co.th

ประเทศเกาหลี

Young Wha Scientific Co., Ltd. 
11F, 5th Byuck-San Digital Valley,
60-73 Ga-san Dong, Geum-cheon Gu, Seoul  เกาหลีใต้

Tel.: 82-2-2140-5400  Fax: 82-2-2140-5405

Email: dhlee@youngwha.com

ประเทศบังกลาเทศ

Precisa Techno Trade 
82 Lake Drive Road, Sector-7,
Uttara Model Town, Dhaka-1230  บังกลาเทศ

Tel.: 880-2-8931056-57 , 8931502 , 8931715  Fax: 880-2-8931139 , 8961714

Email: mustafiz@precisa.gentrycorp.com , precisa@precisa.gentrycorp.com

ผลงาน
Design Alternative Co.,Ltd.
Tel.  :(66) 0 2848 4889 (11 Auto Lines) 
       (66) 0 2848 4922-4
Email : sales@design-alternative.com
  C u s t o m e r  S e r v i c e
    0 - 2 8 4 8 - 4 8 8 9
© 2015 Design Alternative Co.,Ltd. All Rights Reserved.